Akkerbouw

Akkerbouw

Akkerbouwbedrijf

 

Het bedrijf beschikt over 4.650 m2 bedrijfsgebouwen, welke in gebruik zijn voor de opslag van werktuigen, agrarische producten en goederen van derden. De opslag van producten geschiedt uitsluitend in kisten.Het ruime erf van 3.100 m2 biedt voldoende ruimte voor alle in- en uitslag van goederen en het bewaren van de suikerbieten na de oogst.

 

Het bedrijf omvat verder 45 hectare kleigrond die rondom de bedrijfsgebouwen liggen. Het bouwplan bestaat uit tafelaardappelen, rode zaaiuien, suikerbieten en granen. Buiten het rooien van de aardappelen en bieten, worden alle werkzaamheden met eigen machines uitgevoerd.

 

Het bedrijf probeert zich te onderscheiden door akkerranden naast meeste sloten, gebruik van GPS, kistenbewaring voor alle producten en beregening door middel van een haspel met sproeiboom die aangesloten kan worden op een persleiding die door het hele bedrijf loopt. Tevens is het bedrijf aangesloten bij de Stichting Veldleeuwerik, welke staat voor duurzame landbouw.

 

 

Foto's

Een aantal foto's ter impressie van het akkerbouwbedrijf.

Bogers Landbouw V.O.F.

 

Tweede Boutweg 1

4756 SJ Kruisland

 

robbert@bogerskruisland.nl